Bildiri Gönderimi

 

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI
3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi'ne bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan “Abstract Module” ile gönderilebilecektir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bildiri metinlerinizi max. 250 kelime özet ve max. 600 kelimelik tam metin olarak iletmeniz gereklidir.

Son bildiri gönderim tarihi son kez 15 Mart 2019’a uzatılmıştır.


Bildiriler SÖZLÜ SUNUM, TEMATİK SUNUM veya POSTER SUNUMU olarak sunulacaktır.
Kongremizde Sözlü Sunumlar için 13 dk sunum + 2 dk soru-cevap, Tematik Sunumlar için 5 dk sunum + 2 dk soru-cevap olarak süre ayırılacaktır. 


Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanıp sunulabilmektedir.
Kongremize sayı sınırlaması olmaksızın bildiri iletebilirsiniz fakat sunan yazar olarak en fazla 2 bildiri gönderim hakkınız bulunmaktadır. Bildiriyi sunan yazarın kongre kaydının yapılmaması durumunda bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ 

Kabul edilen tüm bildiri sunularının tümü değerlendirilecektir. 

Sözlü, Tematik veya Poster Bildiri Birincilik Ödülü – 3000.-TL
Sözlü, Tematik veya Poster Bildiri İkincilik Ödülü – 2000.-TL
Sözlü, Tematik veya Poster Bildiri Üçüncülük ödülü – 1000.-TL

*Birinci olan bildiri sahibi kapanış töreni öncesi ana salonda birkez daha sunum yapacaktır.
*Diğer ödül ve burs detayları için Ödüller sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel,tematik, poster) belirtilmelidir.
Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

 • Kök hücre ve niş
 • Kanser kök hücresi
 • Kök hücre ve hastalık modelleme
 • Doku rejenerasyonu
 • Kök hücre ve etik
 • Kök hücre ve yaşlanma
 • Kök hücre ve translational tıp
 • Organoid modelleri
 • Kök hücrenin farklanması
 • İPS
 • İnflamasyon ve mikrobiyata
 • Epigenetik regülasyon
 • Doku ve organ mühendisliği
 • Kök hücre ve biyomalzemeler
 • Diğer

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
Bildiri özetiniz 250 kelime, bildiri tam metniniz 600 kelime ile sınırlıdır.
Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
- Genel Bilgi ve Amaç 
- Gereç ve Yöntem 
- Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler) 
- Tartışma 
- Sonuç 


Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar (olgu sunumları hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.
Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
Sözlü veya Tematik sunum ile başvuru yapan bildiriler, bağımsız hakem oylamasında yeterli puan alamaması durumunda bildirileri poster sunumu olarak değerlendirilebilir veya reddedilebilir.

 

KABUL - RED YANITLARI
Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözlü, tematik, poster) kongrenin başlangıç gününden 1 ay öncesine kadar tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

 

BİLDİRİ SUNUMLARI
Kabul edilen Sözlü Sunumlar için 13 dk sunum + 2 dk soru-cevap, Tematik Sunumlar için 5 dk sunum + 2 dk soru-cevap olarak süre ayırılacaktır.
Bildiri sunum programı ve poster numaraları kabul tarihlerinden sonra 1 hafta içinde web sitesinde ilan edilir ve bildiri sahibine toplu mail ile bildirilir.
Power point formatı ile hazırlanmış olan sunumunuzu, sunum saatinizden en az yarım saat önce teknik masaya teslim etmeniz gereklidir.
Posterlerin Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme:

 •   Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
 •   Öngörülen poster boyutları en 70 cm x boy 90 cm'dir.
 •   Posterinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırınız.
 •   Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 •   Poster alanında, posterleri asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.

Bildirileriniz ile ilgili Prof. Dr. İbrahim Tuğlu hocamız ile iletişime geçebilirsiniz. mituglu@yahoo.com