İletişim

BİLİMSEL SEKRETERYA

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği
www.kokhucreseltedavilerdernegi.com

 

Prof. Dr. İbrahim Tuğlu

Bildiri Danışma Kurulu

mituglu@yahoo.com

 

ORGANİZASYON SEKRETERYASI


ConPlus Kongre Org. Dan. Hizm. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Çubuklu Mah. Mera Çıkmaz Sok. No:29 Beykoz / İstanbul
Tel: 0216 541 00 54 Fax: 0216 541 01 08
sekreterya@kokhucrekongresi.org