Davetli Konuşmacılar

*Davetli Konuşmacı listesi isim sırasına istinaden alfabetik oluşturulmuştur.

ADİL ALLAHVERDİYEV Meme Kanserinin İmmünoterapisinde Çeşitli Yaklaşımlar
AHMET ÖZEN İnsan Genetik Araştırmalarının İmmün Sistem Hastalıklarının Çözümünde rolü: CHAPLE ÖRNEĞİ
ALİ ÜNAL Kanser Aşıları
ALPER KAYA Ortopedide SVF’nin Yeri (HOPE OR HIPE)
ARZU AKÇAY  Beta Talasemi ve Sickle Cell de Gen Tedavileri 
AYŞE ÖNER Erişkin Kök Hücreler ve Doku Mühendisliği 
AYŞEGÜL KARAALTI Yapay Trakea
AYŞEN TEZCANER Erişkin Kök Hücreler ve Doku Mühendisliği 
BULUT YURTSEVER CIK ÜRETİMİ
BURÇİN GÖNEN Maksillo Fasiyal Cerrahide Hücresel Tedavi Seçenekleri
BÜLENT ZÜLFÜKAR Hemofilide Gen Tedavileri
CANSU HEMŞİNLİOĞLU YEMENİCİOĞLU İLERİ TIBBİ TEDAVİ ÜRÜNLERİNDE SINIFLAMA 
CİHAN TAŞTAN Single Use (tek kullanımlık) Tabanlı Biyoreaktör ile NK (natural killer) Hücre Kültürü Tecrübesi
CİHAN TAŞTAN Gen Tedavileri Ne? Nasıl?
DAEYONG KIM (Korea) The Mission of ISSCA and Stem Cell Therapy for Disease
DENİZ YÜCEL Yönlü Doku Mühendisliği Yaklaşımlarında Kök Hücre Uygulamalar
DERYA DİLEK KANCAĞI CART CELL ÜRETİMİ
DINH HOA NGUYEN Stem Cell Transplantation for Acute Spinal Injury 
DİDEM ATAY GVHD Kontrolünde MKH
EBRU YÖRÜK Yüz Gençleştirmede Hücresel Tedaviler
ELİF GANİME AYDENİZ Zigot Induced Progenitor Cell (ZIPcell)
EMİN KANSU Hücresel Tedaviler ve Uluslararası Regülasyonlar
ENDER ÖDEMİŞ Dilatekardiomopatide İskemik Kalp Hastalıkları ve
Kardiyomiyopatilerde Hücresel Tedavi
ERCÜMENT OVALI Başarılı İmmunoterapinin Sırları
ERCÜMENT OVALI Müsküler Distrofilerde Kök Hücre Önemli Bir Seçenektir
ERDAL KARAÖZ KÖK HÜCRE LABORATUVARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE ASEPTİK KOŞULLAR
ERDAL KARAÖZ ATAKSİA larda Kök Hücre Uygulama Deneyimleri
ERDAL KARAÖZ Solit Organ Nakillerinin Hücresel Tedavilerinde MKH'nin Rolü
ERDEM AKTAŞ Aktive Edilmiş Mezenkimal Kök Hücre, Immün Modulasyon Tedavilerinin  Tendon ve Ligaman Hasarının Rejeneratif Tedavisinde Etkinliği
ERDİNÇ CİVELEK Spinal Kord Yaralanmasında Kök Hücre Uygulamaları
ERKAN TÜRKER BARAN Biyomühendislik Uygulamaları ve Kök Hücre
ESRA ERDAL Organoid Tıbbı
FATİH KOCABAŞ HKH'lerde Kalsiyumun Zamansal Modülasyonu Kök Hücre Döngüsünü Etkilemekte midir?
FATMA EYÜBOĞLU ÜNÜVAR GÜNCEL GMP YE GİRİŞ 
FATMA EYÜBOĞLU ÜNÜVAR PROCESS KONTROL
FATMA SAVRAN OĞUZ HLA Tiplendirme ve Hücresel Tedavide Önemi
GONCALO REGALO Hücre Tedavisi Üretimindeki Zorluklarla Nasıl Başa Çıkılır?
GÖKHAN ADAŞ Genel Cerrahide Kök Hücre Uygulamaları
GÖZDE SIR VİRUS SPESİFİK T CELL ÜRETİMİ
GÜLŞEN AKMAN DEMİR MS'DE Otolog Transplatın Yeri Yoktur
GÜLŞEN GÜNEL RİSK ANALİZİ
GÜLYÜZ ÖZTÜRK Kök Hücre Nakillerinde Deplesyon Veya Seleksiyon İşlemlerinin Önemi
HACI MUSTAFA ÖZDEMİR Omurga Cerrahisi Uygulamaları 
HAKAN DARICI TEMEL KÖK HÜCRE VE TEKNİKLERİ- PRİMER SUSPANSİYON, TEK TABAKALI VE ÜÇ BOYUTLU KÜLTÜR
HAKAN DARICI Kök Hücreler Kullanılarak 3B Biyobaskı Yöntemiyle Damar Yapımı
İREM YILMAZ DÖKÜMANTASYON VE ETİKETLEME
JUNAID A. SYED (USA) Stem Cell Therapy for Fallen Hair
KEREM ÜLKÜ Ortopedide PRP Uygulamaları (HOPE OR HIPE) 
KEZBAN ULUBAYRAM Mezenkimal Kök Hücrelerin Kardiyak Doku Mühendisliğinde
Kullanım Potansiyelleri
KORAY YALÇIN Hemato-Onkolojide CAR Tedavileri
MEHMET BOZKURT Rekonstrüktif Cerrahide Farklı Kaynaklı Stromal Vasküler Fraksiyon ve Ekstrasellüler Matriks Kullanımı
MEHMET VELİ KARAALTIN Plastic Surgery Applications
MERVE KONGUR DEĞİŞİKLİK KONTROL VE DENETİMLER
MUAZZEZ GÖKALP KÖK HÜCRELERİN İMMUNOFENOTİPİK KARAKTERİZASYONU Flow Sitometri - İmmünohistokimya
MUHAMMET YILANCI TIL ÜRETİMİ
MURAT AKSU Hipoksik Beyin Sendromlarında Hücresel Tedaviler Bir Seçenek midir?
MURAT BOZKURT Otolog Kondrosit İmplantları
MURAT KANTARCIOĞLU Kronik Hepatit ve  Siroz  da Hücresel Tedaviler 
MURAT ÖZTÜRK TÜRKKÖK Projesi
MURAT TANYILDIZ Akciger Hipoplasisi ve Diyafragma Hernisinde Hücresel Tedavi
MUSA KARAKÜKCÜ Transplantasyonda Virus Spesifik T Lenfositlerin Rolü 
MUSTAFA ÖZDOĞAN Onkolojide CIK ve TIL deneyimi
MUSTAPHA NAJIMI Hepatocyte Transplantation: Current and Future Developments
MUTLU ARAT Kök Hücre Nakilinde Engraftment Yetmezliğinin Nedenleri
NESLİHAN TAŞLI İzolasyondan Aplikasyona Eksozomlar
NİL BANU PELİT Kordon ve Kordon Kanı Bankacılığı
NUR BİRGEN Bir Gül Bahçesi: Hücresel Tedaviler 
OLGA NEHİR ÖZTEL KALİTE KONTOL
OLGA NEHİR ÖZTEL VALİDASYON
ONAT ÜZÜMCÜGİL Sportif Yaralanmalarda SVF Uygulamaları 
ÖMER TAŞER Ortopedide Hücresel Tedavilere Genel Bir Bakış
ÖZLEM YEĞİN YAKUT Hücresel Tedavilerde İdari Düzenlemeler, Sağlık Bakanlığının Bakış Açısı
PERÇİN KARAKOL Yapay ve Doğal Polimerlerle Hücre Kombinasyonu ve Anti-Aging Etkisi
RABİA BİLGE ÖZGÜL ÖZDEMİR Otoimmun Ürtiker ve MHK Tedavisi
RABİA KAHRAMAN HÜCRE ÇOĞALIM İNDEKSİ VE CANLILIK TESTLERİ, IN VITRO FARKLILAŞTIRMA
RENGİM VURAL DENDTRİTİK CELL VACCİNE ÜRETİMİ
SERDAR KABATAŞ Hipoksik Beyin Sendromlarında Hücresel Tedaviler Bir Seçenektir
SERKAN DURDU Kritik Limb İskemilerinde Hücresel Tedavi Uygulamaları
SEVGİ BEŞIŞIK KALAYOĞLU MS Otolog Transplant ile Tedavi Edilmeli midir?
SİBEL ÇAĞLAR OKUR Fizik Tedavide Hücresel Tedavi Uygulamaları
SİBEL ÇAĞLAR OKUR CP de Kök Hücre
TOLGA AKKOÇ SUB KÜLTÜR, HÜCRE SAYIMI YÖNTEMLERİ, DONDURMA- ÇÖZME
TUĞRUL ALTAN MKH Retinis Pigmentaosum için Tedavi Seçeneği midir?
TUNÇ AKKOÇ Allerjik Astımda Kök Hücre Uygulamaları
TUNÇ AKKOÇ Otoimmun Hastalıklarında Hücresel Tedaviler
UTKU ATEŞ Doku Bankacılığı
VASIF HASIRCI Doku Mühendisliği ve Gelişme Açıları
YANG TENG Reactive Astroglial Intermediate Filaments and Efficacy of Neural Stem Cells: Insight Gleaned from Experimental Spinal Cord Injury
YUSUF ÖZKUL Metabolik Hastalıklarda Gen Tedavileri 
ZEKERİYA TOSUN PRP,ADSC Destekli Anti Aging Uygulamalar